# Om projektet Open 4.0

Datadreven innovation skaber helt nye muligheder for samarbejde i hele værdikæden på velfærds-, sundheds- og medikoområdet. Vi skaber en open source it-infrastruktur, så dansk erhvervsliv og deres kunder kan være med i denne transformation.

Med inspiration fra Industri 4.0 udvikler vi nye muligheder for at accelerere datadreven innovation i hele værdikæden inden for Velfærds-, Sundheds- og Medikoteknologi (herefter VSM-teknologi), så f.eks. producenter af kørestole, el-motorer og batterier kan dele data med kommuner og kørestolsbrugere og indgå i smart city-løsninger. Kernen er en samling af open source software (herefter OS) og delte databaser understøttet af en effektiv governance-organisation, der sikrer kvalitet, konsistens og tilgængelighed over tid. OS anvendes til at bygge effektive infrastrukturer, der understøtter sikker, standardiseret udveksling og lagring af data på tværs af aktører, data der dækker både personer og udstyr. Infrastrukturen suppleres med moduler for adgangskontrol baseret på samtykke og for dataanalyse.

Vi udvikler teknologisk service om brug af OS med fokus på kvalitetssikring og CE-mærkning, om deltagelse i communities af OS-brugere, om it-berigelse af VSM-teknologi ved brug af modulær it-infrastruktur, standardiserede data og Internet of Things (IoT), om forbedring og strømlining af værdikædeprocesser hos producenter, indkøbere og anvendere af VSM-teknologi, om datadrevet servicetransformation, og om hvordan OS kan bruges som en invitation til innovative bidrag fra kunder og brugere.
Firmaer med omfattende it-kompetencer kan anvende den udviklede OS direkte. Til firmaer, der ønsker at koncentrere sig om udvikling af VSM-teknologi, laver vi de første versioner af samlesæt, kaldet OS-Kits, der gør det nemt at bygge løsninger omkring VSM-apparater uden dybe it-kompetencer.
Den primære målgruppe for indsatsen er således SMV’er og andre firmaer, der udvikler VSM-teknologi, hvad enten de har omfattende it-kompetencer eller ej, samt deres underleverandører og kunder. Hertil kommer firmaer, der udvikler de elementer, der skaber grundlag for datadrevet innovation, så som sensorer, dataopsamlingssystemer og dataanalyseværktøjer samt virksomheder, der leverer it-infrastruktur. Kunderne til bedre VSM-teknologiske løsninger er som nævnt også en målgruppe.
Indsatsen skaber den fælles platform, der skal til, for at sådanne firmaer får mulighed for at udvikle sig og konkurrere på egne vilkår. Nemlig en platform, hvor der er fokus på:

  • at understøtte danske virksomheder og kunder og ikke mindst deres samarbejde
  • at opbygge samlinger af data baseret på samtykke og under dataleverandørernes kontrol
  • at minimere udgiften til brug af infrastrukturen
  • at skabe sammenhæng med andre relevante infrastrukturer, f.eks. smart city og sundhedsdatanettet
  • at sikre nem adgang til dansk ekspertise.