# Hvordan arbejdes med governance af software

Governance:

Governanceorganisationen er i startfasen baseret på de processer som Alexandra Instituttet udviklede for organisationen 4s-online, se 4s-online.dk/.

Model for kvalitetssikring

Denne leverance beskriver en kvalitetssikringsmodel og en ramme for de godkendelsesprocedurer, der sikrer kvaliteten af softwareleverancer. Kvalitetssikringsmodellens primære rolle er at sikre, at leverandører af løsninger får let adgang til at CE-mærke produkterne på baggrund af en dokumenteret høj kvalitet af softwarekomponenter. Derudover er modellen med til at sikre, at flere leverandører samtidigt kan arbejde på at udvikle og levere løsninger med minimale indbyrdes afhængigheder. Godkendelsesprocedurerne sikrer på den anden side, at de softwareleverandører, der leverer kode overholder de kvalitetskrav, som lovgivningen stiller.

Læs hele dokumentet her: Model for kvalitetssikring

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode

Denne leverance beskriver koncept for systemforvaltning af open source kode. Dokumentet fokuserer på at give en oversigt over de planer, oversigter, værktøjer og processer, som omgiver forvaltningen af kode, komponenter og systemer og versioner af disse. De beskrevne planer, oversigter, værktøjer og processer har til formål facilitere samarbejde og kvalitetssikring.

Læs hele dokumentet her: Koncept for systemforvaltning

Koncept for organisering af support, udvikling, test og certificering af standarder og profiler

Konceptet omfatter retningslinjer og procedurer for support af anvendere og leverandører, retningslinjer for udvikling, aflevering, modtagelse og godkendelse af kode og dokumentation, herunder test og certificering af opfyldelse af standarder og profiler.

Læs hele dokumentet her: Koncept for organisering af support etc

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Denne leverance beskriver procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling. Leverancen beskriver dels det overordnede forløb for udvikling, fra idé til leverance, dels den overordnede organisering af styring og koordinering af arkitektur og udvikling. Procedurerne er opsat for at sikre kvaliteten af softwaren, for at forskellige aktører kan arbejde med open source koden i parallel og for at interessenterne i økosystemet kan kommunikere og koordinere effektivt omkring kort- og langsigtede anbefalinger, planer og mål.

Læs hele dokumentet her: Styring og koordinering